partnering4business

Partnering and Strategic Alliances

Om

Ulric Brandt i sammanfattning:

Jag har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom industrin. Huvudsakligen har jag arbetat i företagsledning, produktledning och projektledning. Inom R&D har jag ansvarat för både projektbudgetar från några få till många hundra miljoner kronor. Mina roller har varit på mindre, medelstora och stora företag vilket har givet en bred industriell erfarenhet, främst inom hårdvara men även av mjukvara.

I mer än 20 år har jag arbetat med 3:e partsleverantörer och underleverantörer (av mycket olika storlek) i både traditionell relation och Partnering.

Detta har gett mig en unik kompetens inom industriella samarbeten och hur dessa kan utvecklas – inte minst genom Partnering.


  • Jag hjälper företag och organisationer att planera, genomföra och följa upp Partnering och Strategiska Allianser
  • Jag bistår med process, metod och verktyg samt kompetens hur man bygger gemensamt affärsvärde med hjälp av Partnering och Strategiska Allianser
  • Jag ser helt enkelt till att du kommer att lyckas med dina allianser med hjälp av mitt unika koncept Partnering 2.0