partnering4business

Partnering and Strategic Alliances

Tjänster  

Utbildning i Partnering 2.0 

Kunskapsuppbyggnad

 • Vad är Partnering

 • Hur fungerar det
 • Hur bygger man affärsvärde
 • Hur skapar man framgång
 • Hur minskar man riskerna
 • Fallgropar
 • Styrning och uppföljning
 • Hantering av immateriella rättigheter, avtal mm

Process, metod och verktyg

 • Processen för framgångsrik Partnering
 • Aktiviteter för att säkerställa framgång

 • Checklistor för aktiviteter mm 

 • Verktyg för uppföljning och utvärdering


Andra tjänster

 • Support till befintliga Partnerskap/Allianser
 • Utveckling av befintliga Partnerskap/Allianser
 • Root Cause analyser för Partnerskap/Allianser

 

 

   

   


   

   

 

 

Kontakta oss gärna för mer information!